Archives: Böcker

Vetenskapsteori för sanningssökare


SanningssökareJohannes Persson och Nils-Eric Sahlin

Fri Tanke förlag 2013

Bertrand Russell har sagt att vår värld styrs av de okunniga och inbilska snarare än de kunniga och eftertänksamma. Det är lättare att sprida villfarelse än att sträva efter sanningen – i vardagen såväl som i vetenskapen.
Detta är en bok om vetenskap, filosofi och moral. En bok om mål och metoder. En vetenskapsteori för sanningssökare. Oavsett om vi studerar universums minsta beståndsdelar eller ägnar oss åt vårdforskning är det vår skyldighet som forskare att vara sokratiska. Vi har en moralisk förpliktelse att sträva efter klarhet och att vara medvetna om våra tankars felbarhet, och inte minst måste vi vara ärliga vad gäller vår kunskaps brister. Vår uppgift som forskare är att söka sanningen och därigenom förhoppningsvis skapa ordning och mening i en annars milt kaotisk tillvaro.

Boken kan beställas från förlaget: Fri tanke

Trust and confidence in scientific research

cover_trustEdited by Göran Hermerén, Kerstin Sahlin and Nils-Eric Sahlin

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
(KVHAA, The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities) Stockholm 2013

Trust is hard to earn and easy to lose. This is well-known. Public trust in research is decreasing – why? Is it a problem? Has ghostwriting, salami publications, misconduct and distrust something to do with this loss? Is the reason that contemporary science seems to focus more on productivity than creativity? From different perspectives the papers in this volume focuses on the ways in which factors affecting distrust and trust, including criteria of quality, are identified, measured and dealt with by universities and other institutions. But the papers do not only identify a set of problems but also discuss what is currently being done, and what could and should be done, to deal with the problems.

Download PDF for free or buy the book: Kungl. Vitterhetsakademien

Eget ansvar i vården

cover_egetansvar

Bo Ahrén, Nils-Eric Sahlin och Katrin Ståhl, redaktörer

Lund, Media-Tryck, 2010

Vi vill ha mycket vård, god vård och vård i rättan tid. Men våra resurser är begränsade. Varken privata eller offentliga medel räcker för att tillfredsställa alla de behov, förväntningar och önskningar som finns i dagens samhälle. Var går gränserna för det offentligas åtaganden? Vad är rimligt att kräva av vården? Vad kan man kräva av den enskilde? Vilket ansvar har vården? Vilket ansvar har vi som vårdtagare?

Risk & Risici

cover_risici

Johannes Persson och Nils-Eric Sahlin, redaktörer

Nya Doxa 2008.

Risker, faror och hot kantar vår vardag. Hur skall vi hantera dem? Nästan alla möjligheter rymmer risker. Och nästan alla risker rymmer möjligheter. Förnuftiga avvägningar krävs. I stort och i smått. Globalt som lokalt. Av samhället och den enskilde. Denna bok handlar om att välja risker: om hälsorisker, ny teknologi och svåra beslut i vård och omsorg; om jämförbarhet, acceptans och prioriteringar; om osäker kunskap, värden och moral.

Boken kan beställas från förlaget: Bokförlaget Nya Doxa

Kreativitetens filosofi

cover_kreativitetensfilosofi

Nils-Eric Sahlin

Nya Doxa 2001

Med sin kreativitet har människan erövrat världen, men också tagit livet av miljoner. Vill vi ha kreativa människor? Och vad är kreativitet? Nils-Eric Sahlin reder ut begreppet och till sin hjälp tar han krigare och matematiker, kockar och höjdhoppare, komponister och filosofer. De kreativa möter de okreativa. Den sanna kreativiteten ställs mot den falska. Ett enkelt recept på hur man skapar kreativa miljöer avslutar boken.

The Value of Life

lifeEdited by Göran Hermerén and Nils-Eric Sahlin

Konferens 46, Royal Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm 1999

 • Göran Hermerén, Introduction: problems and projects
 • Bertil Albrektson, The value of life: Biblical aspects
 • David Fetherstonhaugh, Paul Slovic, Stephen M. Johnson and James Friedrich, Insensitivity to the value of human life. A study of psychological numbing
 • Göran Flood, The value of life in the insurance world
 • Birger Gerhardsson, The value of life according to the Bible
 • John Harris, The value of life
 • Elisabeth Rynning, Life — a legally protected value among others
 • Lennart Sjöberg, Leif-values and the tyranny of unique decisions
 • Maurice de Wachter, Valuing the end of human life

Buy the book here

Evidentiary Value

cover_evidentiaryEdited by Peter Gärdenfors and Bengt Hansson

Library of Theoria no 15, CWK Gleerup, Lund, 1983

Contents:

 • Per Olof Ekelöf, My thoughts on evidentiary value
 • Isaac Levi, Consonance, disonance and evidentiary mechanisms
 • Peter Gärdenfors, Probabilistic reasoning and evidentiary value
 • Anthony N.S. Freeling and Nils-Eric Sahlin, Combining evidence
 • Bengt Hansson, ”Epistemology and evidence”
 • Nils-Eric Sahlin, ”Do people combine evidence according to an evidentiary value model?”
 • Robert Goldsmith, ”Evaluating evidence in criminal cases by means of the evidentiary value model”

 

The Evidentiary Value Model: Too Short an Introduction

(this introduction was written 2004 for this site)

The evidentiary value model (EVM) was developed in the early 1970s in papers by the philosophers Martin Edman and Sören Halldén, who were themselves influenced by the work of the Swedish lawyer Per Olof Ekelöf.

The Complexity of Creativity

comcreaEdited by Åke. E. Andersson and Nils-Eric Sahlin

Synthese Library, Vol. 258. Kluwer 1996

 

 • Margaret A. Boden, The constraints of knowledge
 • Ingar Brinck, The ghist of creativity
 • Sören Halldén, Creativity and the evolutionary viewpoint
 • Gudmund Smith, The internal breeding-ground of creativity
 • Jason W. Brown, Process and creation
 • Donald G. Saari, A fourth grade experience
 • Nils-Eric Sahlin, Value-change and creativity
 • Jaakko Hintikka, On creativity in reasoning
 • Donald G. Saari and Anneli L. Saari, Toward a mathematical modeling of creativity
 • Anders Karlqvist, Creativity — some historical footnotes from science and art
 • John L. Casti, The world, the mind and mathematics
 • Åke E. Andersson, Creativity, complexity and qualitative economic development

Buy the book here

Future Risks and Risk Management

cover_futurerisksEdited by Berndt Brehmer and Nils-Eric Sahlin

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1994

Future Risks and Risk Management provides a broad perspective on risk, including basic philosophical issues concerned with values, psychological issues, such as the perception of risk, the factors that generate risks in current and future technological and social systems, including both technical and organizational factors. No other volume adopts this broad perspective. Future Risks and Risk Management will be useful in a variety of contects, both for teaching and as a source book for the risk professional needing to be informed of the broader issues in the field.

 

Buy the book here

The Philosophy of Sören Halldén

cover_theoriaEdited by K. Segerberg and N-E Sahlin

Theoria, Volume LIX (1993), pp. 178-91.

Contents:

 • Sören Halldén, Authobiographical notes
 • Thomas Anderberg, A critique of critics: a visit to Humbugland
 • Stefan Björklund, The philosophy of everyday knowledge
 • Mats Furberg, Philosophical polyglottism and first person perspectives
 • Göran Hermerén, Emotive propositions
 • Ingmar Persson, Halldén on the unity of the mind
 • Isaac Levi, The evolutionary matrix of deliberation according to Halldén
 • Martin Edman, Evolutionary epistemology and the miracle of knowledge
 • Jaakko Hintikka, On proper (popper?) and improper uses of information in epistemology
 • Isaac Levi, Evidentiary mechanisms and routine expansion
 • Nils-Eric Sahlin, Worthy of choice
 • George F. Schum, Why does Halldén-completeness matter?
 • Viktor K. Finn and Revaz Grigolia, Nonsens logic and their algebraic properties
 • Sören Halldén, Reply to my commentators

Huvudinnehåll: 12 filosofiska uppsatser

cover_huvudinnehallÅke E. Andersson och Nils-Eric Sahlin, redaktörer

Nya Doxa, 1993

 • Åke E. Andersson, Social metafor, modell och verklighet
 • Sven Danielsson, Några värdenihilismer
 • Dagfinn Föllesdal, Husserls intentionalitetsbegrepp
 • Sören Halldén, Medvetandet och pekorden
 • Jaakko Hintikka, Spelar logiken någon roll i argumentation?
 • Sten lindström och Ingar Brinck, Artificiell intelligens — tankar utan innehåll?
 • Dag Prawitz, Michael Dummetts språkfilosofiska program
 • Wlodzimirz Rabinowicz, Ett fängslande problem — fångens dilemma, oväntade tentor och flera fräcka fripassagerare
 • Hans Regnéll, Grekiska tänkares åsikter om den athenska demokratin
 • Nils-Eric Sahlin och Peter Gärdenfors, Varför skall vi minnas våra beslut?
 • Georg Henrik von Wright, Analytisk filosofi — en historisk-kritisk betraktelse

Köp boken här

The Philosophy of F.P. Ramsey

cover_ramsey

Nils-Eric Sahlin

Cambridge University Press 1990

Buy the book here

(this short introduction was written 2001 for this site)

Frank Plumpton Ramsey (1903-1930), British mathematician and philosopher, best known for his work on the foundations of mathematics. But Ramsey also made remarkable contributions to epistemology, semantics, logic, philosophy of science, mathematics, statistics, probability and decision theory, economics and metaphysics.

Decision, Probability, and Utility: Selected Readings

cover_decisionEdited by Peter Gärdenfors and Nils-Eric Sahlin

Cambridge University Press, New York, 1988

 • Peter Gärdenfors and Nils-Eric Sahlin, Introduction: Bayesian decision theory — foundations and problems
 • Frank P. Ramsey, Truth and probability
 • R. Duncan Luce and Howard Raiffa, Individual decision making under uncertainty
 • Leonard J. Savage, The sure-thing principle
 • Richard C. Jeffrey, Probable knowledge
 • Henry E. Kyburg, Bets and belief
 • Ian Hacking, Slightly more realistic personal probability
 • Bengt Hansson, Risk aversion as a problem of conjoint measurement
 • Leonard J. Savage, Allais’ paradox
 • Edward F. McClennen, Sure-thing doubts
 • Daniel Kahneman and Amos Tversky, Prospect theory: An analysis of ecision under risk
 • Mark Machina, Generalized expected utility analysis and the nature of observed violations of the independence axiom
 • Daniel Elsberg, Ris, ambiguity, and the Savage axioms
 • Frederic Schick, Self-knowledge, uncertainty, and choice
 • Isaac Levi, On indeterminate probabilities
 • Peter Gärdenfors and Nils-Eric Sahlin, Unreliable probabilities, risk taking, and decision making